În Monitorul Oficial nr. 302 din 27 mai 2013 (M.Of. 302/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI 

Decizia nr. 78 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. 

* ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI    

Ordonanța de urgență nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

Hotărârea nr. 290/2013 privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Justiției; 

Hotărârea nr. 292/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economică și tehnico-științifică, semnat la București la 6 octombrie 2011; 

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economică și tehnico-științifică.    

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 222/2013 privind stabilirea componenței Consiliului științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc;

Decizia nr. 223/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanților Guvernului României în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social;

Decizia nr. 224/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Alin-Bogdan Drăgulin din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice; 

Decizia nr. 225/2013 privind numirea domnului Mihai Răducu Doboga în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. 

* ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

Hotărârea nr. 2/2013 pentru aprobarea Normelor privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul public de sănătate. 

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here