În Monitorul Oficial nr. 301 din 27 mai 2013 (M.Of. 301/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 283/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „OIL TERMINAL” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 284/2013 privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 285/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 69/2013 al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare;

Ordinul nr. 378/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

Ordinul nr. 383/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de Inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;

Ordinul nr. 1778/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri”, indicativ Gex 009-2013.

* ACTE AL CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 223/2013 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări şi în Domeniul Bancar.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here