În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 301 din 4 mai 2015 (M.Of. nr. 301/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 279/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 69/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 147/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2015.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 341/2015 privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING COMMERCIAL FINANCE IFN – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 302 din 4 mai 2015 (M.Of. nr. 302/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 423/2015 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 424/2015 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de flotilă aeriană, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 425/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 426/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 427/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 428/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 429/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 430/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 431/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 432/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 433/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 104/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 113/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, în forma republicată în anul 2007;
 • Decizia nr. 143/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 288/2015 privind declasificarea unor informaţii emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar în perioada 1957-1962.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 30/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul ANPC nr. 103/2015 privind modificarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 102/2004.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 303 din 4 mai 2015 (M.Of. nr. 303/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 117/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 • Decizia nr. 156/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 284/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 285/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 286/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului;
 • Hotărârea nr. 287/2015 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1439/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 16/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 799/2015 privind sancţionarea Societăţii ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

LISTE

 • Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din oraşul Luduş, judeţul Mureş, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here