Monitorul Oficial (Partea I) nr. 300 din 27 mai 2013 (M.Of. 300/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
• Decretul nr. 558/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
• Decizia nr. 187 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 501 alin. (1) sintagma „cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
• Hotărârea nr. 262/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare;
• Hotărârea nr. 264/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii;
• Hotărârea nr. 282/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărârea nr. 287/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005;
• Hotărârea nr. 288/2013 privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013;
• Hotărârea nr. 289/2013 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 64/2013 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here