25 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 286, 287 şi 288 din 17 şi 18 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 286 din 17 aprilie 2014 (M.Of. nr. 286/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 61/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
Decizia nr. 66/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 285/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3218/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

Comunicatul nr. 1/2014 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 287 din 18 aprilie 2014 (M.Of. nr. 287/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale
Hotărârea nr. 284/2014 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014

REPUBLICĂRI

Legea nr. 546(r1)/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 288 din 18 aprilie 2014 (M.Of. nr. 288/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Hotărârea nr. 290/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Hotărârea nr. 291/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 3/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă
Ordinul nr. 568/2014 pentru aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate

REPUBLICĂRI

Legea nr. 682(r1)/2002 privind protecţia martorilor

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu