În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 284 din 24 aprilie 2017 (M.Of. nr. 284/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 240/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale „Aeroporturi – București“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 244/2017 privind acordarea cetățeniei române domnului Kyrychenko Vitalii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 6/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală prin Încheierea de şedinţă din data de 9 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.694/55/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 285 din 24 aprilie 2017 (M.Of. nr. 285/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 7/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a celor ale art. 18 alin. (3) din acelaşi act normativ, prin raportare la prevederile art. 322 prima frază din Codul de procedură civilă de la 1865 şi art. 322 pct. 10 din acelaşi cod;
 • Decizia nr. 8/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj;
 • Ordinul ANCPI nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj;
 • Ordinul MT nr. 403/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 2632/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 286 din 24 aprilie 2017 (M.Of. nr. 286/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017;
 • Hotărârea nr. 234/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Paraschivu Gheorghe;
 • Hotărârea nr. 235/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian;
 • Hotărârea nr. 236/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental;
 • Hotărârea nr. 237/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa;
 • Hotărârea nr. 238/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Ichim Carmen-Adriana.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 354/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Ioan Ghica în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 4073/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B;
 • Ordinul MC nr. 4074/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române “Sfinţii Trei Ierarhi”, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B;
 • Ordinul MC nr. 4085/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II – arhitectură, sit, grupa valorică B.

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • Sentinţa civilă nr. 1.219/2016 privind soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul Firicel Alexandru în contradictoriu cu pârâtele statul român, prin Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne, ministrul afacerilor interne, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având ca obiect “anulare act administrativ”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 287 din 24 aprilie 2017 (M.Of. nr. 287/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCI nr. 211/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a componenței nominale a acestuia;
 • Ordinul MCI nr. 212/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și a componenței nominale a acestuia;
 • Ordinul MCI nr. 213/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia;
 • Ordinul MCI nr. 214/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare, precum și a componenței nominale a acestuia.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 288 din 24 aprilie 2017 (M.Of. nr. 288/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 357/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor;
 • Decizia nr. 358/2017 pentru constituirea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte energetice cu potenţial de dezvoltare în partea românească a Mării Negre;
 • Decizia nr. 359/2017 privind numirea domnului Radu-Gheorghe Antohe în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MM nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 289 din 24 aprilie 2017 (M.Of. nr. 289/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 783/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (2) din Codul penal.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 361/2017 privind eliberarea domnului Dorin-Octavian Corcheş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 362/2017 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 363/2017 pentru eliberarea domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;
 • Decizia nr. 364/2017 pentru numirea domnului Mălin-Matei Muşetescu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;
 • Decizia nr. 365/2017 privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here