Monitorul Oficial (Partea I) nr. 281 din 16 aprilie 2014 (M.Of. nr. 281/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 88/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 456/2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE
Hotărârea nr. 7/2014 privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 282 din 16 aprilie 2014 (M.Of. nr. 282/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 275/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea nr. 277/2014 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
Hotărârea nr. 280/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma
Hotărârea nr. 281/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana
Hotărârea nr. 282/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 174/2014 pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor
Decizia nr. 175/2014 pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor
Decizia nr. 176/2014 pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Decizia nr. 177/2014 pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 283 din 17 aprilie 2014 (M.Of. nr. 283/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 50/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006
Decizia nr. 51/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE
Ordinul nr. 252/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale AGORA LEASE IFN – S.A.
Ordinul nr. 253/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TOTAL FINANCE IFN – S.A.
ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here