În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 28 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 28/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 4156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 29 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 29/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 4/2018 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016;
 • Acordul între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale din 28.10.2016;
 • Decretul nr. 4/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016;
 • Decretul nr. 20/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 21/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 22/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 23/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 24/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 25/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 26/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 27/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 28/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 14/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora;
 • Ordinul ANCPI nr. 1593/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 30 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 30/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 5/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017;
 • Acordul de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate din 24.05.2017;
 • Decretul nr. 5/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017;
 • Legea nr. 12/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 12/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 13/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației;
 • Decretul nr. 13/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 124/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1478/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 31 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 31/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 685/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) teza întâi din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 11/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Vali Mirela Mihalașcu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului;
 • Decizia nr. 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian Stoica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 7029/3340/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016;
 • Ordinul nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here