12 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 28, 29, 30 şi 31 din 12 ianuarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 28 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 28/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 4156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 29 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 29/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 4/2018 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016;
 • Acordul între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale din 28.10.2016;
 • Decretul nr. 4/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016;
 • Decretul nr. 20/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 21/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 22/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 23/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 24/2018 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 25/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 26/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 27/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror;
 • Decretul nr. 28/2018 privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 14/2018 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora;
 • Ordinul ANCPI nr. 1593/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 30 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 30/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 5/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017;
 • Acordul de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate din 24.05.2017;
 • Decretul nr. 5/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017;
 • Legea nr. 12/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 12/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 13/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației;
 • Decretul nr. 13/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 124/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1478/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 31 din 12 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 31/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 685/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) teza întâi din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 11/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Vali Mirela Mihalașcu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului;
 • Decizia nr. 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian Stoica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 7029/3340/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016;
 • Ordinul nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu