În Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 (M.Of. 278/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

Decretul nr. 479/2013 pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 145/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal;

Decizia nr. 167/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 61/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007;

Ordinul nr. 636/2013 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

Ordinul nr. 744/2013 al ministrului transporturilor privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here