În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 278 din 13 aprilie 2016 (M.Of. nr. 278/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 456/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 1 (Structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului) la Hotărârea Guvernului nr. 155/2016 din 13.04.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 279 din 13 aprilie 2016 (M.Of. nr. 279/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 12/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea (fond) din 16 septembrie 2014, definitivă la 16 decembrie 2014, în cauza Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de Consum Ilfov împotriva României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 280 din 13 aprilie 2016 (M.Of. nr. 280/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” – Lot 3.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 131/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia nr. 132/2016 privind numirea domnului Doru Petru Dudaş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 133/2016 privind înfiinţarea Comitetului „Coaliţia anti-sărăcie”;
 • Decizia nr. 134/2016 privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 281 din 13 aprilie 2016 (M.Of. nr. 281/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 253/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina Carmen;
 • Hotărârea nr. 254/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Vasilescu Sorin-Adrian;
 • Hotărârea nr. 255/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu;
 • Hotărârea nr. 256/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Halici Nicuşor;
 • Hotărârea nr. 257/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma;
 • Hotărârea nr. 258/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilágyi Róbert-István;
 • Hotărârea nr. 259/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu;
 • Hotărârea nr. 260/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea; 
 • Hotărârea nr. 261/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin;
 • Hotărârea nr. 262/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria;
 • Hotărârea nr. 263/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian;
 • Hotărârea nr. 264/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela;
 • Hotărârea nr. 265/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vasvari Róbert-Gergely.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 388/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărâre în Cauza Coniac împotriva României.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 127/2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here