În Monitorul Oficial nr. 277 din 16 mai 2013 (M.Of. 277/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 239/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;

Hotărârea nr. 244/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului;

Hotărârea nr. 245/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;

Hotărârea nr. 246/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 63/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Ordinul nr. 3653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană “Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 180/2013 privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii;

Decizia nr. 199/2013 privind sancţionarea Societăţii “Verglaser Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here