În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 277 din 24 aprilie 2015 (M.Of. nr. 277/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul ONPCSB  nr. 71/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Norma nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 278 din 24 aprilie 2015 (M.Of. nr. 278/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 78/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
 • Decretul nr. 403/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
 • Decretul nr. 416/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 506/2015 privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii „WDP DEVELOPMENT RO” – S.R.L.;
 • Ordinul MMAP nr. 620/2015 privind aprobarea planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 „Cariera Corabia”;
 • Ordinul MDRAP nr. 768/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii „PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII” – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 279 din 24 aprilie 2015 (M.Of. nr. 279/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate;
 • Ordinul MFE nr. 826/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale – continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială“, aferentă Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umaneˮ 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale“;
 • Ordinul ANAF nr. 838/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999

 • Iniţiativă legislativă la proiectul de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here