Monitorul Oficial (Partea I) nr. 275 din 15 aprilie 2014 (M.Of. nr. 275/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 40/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Decretul nr. 358/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Legea nr. 41/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
Decretul nr. 359/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
Legea nr. 44/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.
Decretul nr. 362/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.
Decretul nr. 365/2014 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător
Decretul nr. 366/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 367/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 368/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 369/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 370/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 371/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 372/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 373/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 374/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 375/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 376/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 377/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 378/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
Decretul nr. 379/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 490/2014 pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
Ordinul nr. 568/2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro
ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI
Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea „Standardelor de evaluare – ANEVAR“obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare
Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 276 din 15 aprilie 2014 (M.Of. nr. 276/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here