În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 274 din 12 aprilie 2016 (M.Of. nr. 274/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 32/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM (2015) 595;
 • Hotărârea nr. 33/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626;
 • Hotărârea nr. 34/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor “Către finalizarea Uniunii bancare” COM (2015) 587.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 129/389/469/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale “Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” – S.A.;
 • Ordinul nr. 226/4051/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
 • Ordinul MFP nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Ordinul nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
 • Ordinul ANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale;
 • Ordinul ANAF nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Hotărârea nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 275 din 12 aprilie 2016 (M.Of. nr. 275/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 276 din 12 aprilie 2016 (M.Of. nr. 276/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 391/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al Judeţului Neamţ;
 • Decretul nr. 392/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova;
 • Decretul nr. 393/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj;
 • Decretul nr. 394/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu;
 • Decretul nr. 395/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” al Judeţului Suceava;
 • Decretul nr. 396/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Alexandru Dimitrie Ghica” al Judeţului Teleorman;
 • Decretul nr. 397/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al Judeţului Timiş;
 • Decretul nr. 398/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “General Magheru” al Judeţului Vâlcea;
 • Decretul nr. 399/2016 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea;
 • Decretul nr. 406/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 407/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 408/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 409/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 24/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 68/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 66 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 277 din 12 aprilie 2016 (M.Of. nr. 277/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

REPUBLICĂRI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here