În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 272 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 272/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 209/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 5/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 37.758/3/2013, şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în Dosarul nr. 30.602/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.528 din Codul civil, în corelare cu dispoziţiile art. 4, art. 33 alin. (1), art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat.

LISTE

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 23.04.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 273 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 273/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 81/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 105/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212, art. 330-333, art. 335-3381 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 598/2015 privind sancţionarea Societăţii OVB IMOFINANZ – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 600/2015 privind sancţionarea Societăţii INFO CENTER GROUP – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 599/2015 privind sancţionarea Societăţii NEWPORT CONSULTING – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 601/2015 privind sancţionarea Societăţii GENERALI PROFESIONAL TRAINING – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 602/2015 privind sancţionarea Societăţii TUV RHEINLAND ROMANIA – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 603/2015 privind sancţionarea Societăţii KINGSPOINT INC. – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 604/2015 privind sancţionarea Societăţii RSC CONSULTING – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 605/2015 privind sancţionarea Societăţii TRAINING & COMPETENŢĂ – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 606/2015 privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS – S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 607/2015 privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI ŞI ÎN DOMENIUL BANCAR cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 274 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 274/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative;
 • Decretul nr. 393/2015 pentru promulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investiţii alternative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 275 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 275/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 4/2015 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 276 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 276/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 258/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria;
 • Hotărârea nr. 259/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George;
 • Hotărârea nr. 260/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George;
 • Hotărârea nr. 261/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai;
 • Hotărârea nr. 262/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 122/2015 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 483/217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 617/2015 privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 618/2015 privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale;
 • Decizia nr. 619/2015 privind sancţionarea Societăţii SICEP – S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here