Monitorul Oficial (partea I) nr. 270 din 14 mai 2013 (M.Of. 270/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
 Decizia nr. 122 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 Decizia nr. 147 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală;
 Decizia nr. 152 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală;
• Decizia nr. 175 din 28 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 din Codul penal.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 Hotărârea nr. 226/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 174/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 “Plăţi de agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013.
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
• Decizia nr. 212/2013 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE — S.R.L..
ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
• Decizia nr. 53/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti — Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013.
Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here