17 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 265, 266, 267, 268 şi 269 din 10 şi 11 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 265 din 10 aprilie 2014 (M.Of. nr. 265/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 245/2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013
Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar
Hotărârea nr. 263/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 266 din 10 aprilie 2014 (M.Of. nr. 266/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 63/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Decizia nr. 84/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Decizia nr. 86/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
Hotărârea nr. 267/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 163/2014 privind numirea domnului Alexandru-Vasile Oprean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
Decizia nr. 164/2014 pentru eliberarea domnului Demirel Spiridon din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu
Decizia nr. 165/2014 pentru numirea domnului Szep Robert în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu
Decizia nr. 166/2014 pentru numirea domnului Marius-Cătălin Gogescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

*

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2014, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 267 din 11 aprilie 2014 (M.Of. nr. 267/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
Memorandum de înţelegere între Uniunea Europeană şi România
Acord preventiv pentru facilitatea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României
Decretul nr. 309/2014 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 254/2014 privind înscrierea unei părţi dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiţiei
Hotărârea nr. 255/2014 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 268 din 11 aprilie 2014 (M.Of. nr. 268/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 43/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu
Decizia nr. 77/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 252/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 269 din 11 aprilie 2014 (M.Of. nr. 269/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 268/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielipe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate”C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 269/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 270/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
Hotărârea nr. 272/2014 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă
Ordinul nr. 53/2014 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

Hotărârea nr. 5/2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu