În Monitorul Oficial nr. 264 din 10 mai 2013 (M.Of. 264/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, semnat la București la 26 octombrie 2012;

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii;

Hotărârea nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor  sub  Presiune  —  S.A.,  aflată  sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 214/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Uzina  Termoelectrică  Midia”  —  S.A.,  aflată  sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 241/2013 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială OLTCHIM — S.A. Râmnicu Vâlcea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 458/452/529/2013 al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” (POS CCE) 2007—2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”,   domeniul  major   de   intervenție  1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operațiunea 1.3.3  „Sprijin  pentru  integrarea  întreprinderilor  în lanțurile de furnizori sau clustere”;

Ordinul nr. 923/437/567/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență” în cadrul axei prioritare „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operațional regional 2007—2013.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 198/2013 privind sancționarea Societății „Ionasig Broker de Asigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare;

Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Galați în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here