În Monitorul Oficial nr. 263 din 10 mai 2013 (M.Of. 263/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 133/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea și completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 126/2003   privind   operarea,   funcționarea   și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;

Decretul nr. 430/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 216/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe  anul  2013  al  Companiei  Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

Hotărârea nr. 217/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   pe   anul   2013   al   Regiei   Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;  

Hotărârea nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe  anul  2013  al  Companiei  Naționale „Administrația  Porturilor  Dunării  Maritime”  —  S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 269/2013 al ministrului pentru societatea informațională privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică — ICI București din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională.

* ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Decizia nr. 7 din 15 aprilie 2013.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 207/2013 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății „PERFECT ASIG — Broker de Asigurare” — S.R.L. .

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here