În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 261 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 261/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 376/2016 privind reînvestirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 229/2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii “Amenajare valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia;
 • Hotărârea nr. 233/2016 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014;
 • Hotărârea nr. 226/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 262 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 262/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 221/2016 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024;
 • Hotărârea nr. 224/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 263 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 263/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 390/3583/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 15 noiembrie 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 10/2016 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 (Completul competent să judece recursul în interesul legii).

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 264 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 264/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MENCS nr. 3540/2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 19/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 265 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 265/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 126/2016 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 693/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIPET BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 695/2016 privind sancţionarea Societăţii SOTER – FINANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare;
 • Decizia nr. 731/2016 privind sancţionarea Societăţii SAFEGUARD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare;
 • Decizia nr. 735/2016 privind sancţionarea Societăţii AUTO ONE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 738/2016 privind sancţionarea Societăţii ALFA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 7/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 266 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 266/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here