În Monitorul Oficial nr. 258 din 9 mai 2013 (M.Of. 258/2013) au fot publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 141/2013 pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012;

Protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona;

Decretul nr. 442/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles la 13 iunie 2012.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 113 din 5 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr.  285/2010  privind  salarizarea  în  anul  2011  a personalului plătit din fonduri publice.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 40/2013 al ministrului sănătății privind aprobarea Ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie vasculară;

Ordinul nr. 702/2013 al  ministrului  mediului  și  schimbărilor climatice privind nominalizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2013.

* ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 29 ianuarie 2013 în Cauza Catană împotriva României.

* ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI    

Circulara nr. 9/2013 privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 175 de ani de la nașterea lui Nicolae Grigorescu. 

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here