În Monitorul Oficial nr. 252 din 7 mai 2013 (M.Of. 252/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 435/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 155/2013 pentru completarea  unor  anexe  la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 46/2013 al ministrului apărării naționale pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2012;

Ordinul nr. 504/2013 al președintelui Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală pentru  aprobarea  Procedurii privind accesul la informațiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte — SMS;

Ordinul nr. 559/2013 al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai.

* ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 56/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalității de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR și UPFR, a remunerației cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerț, a celor publicate în scop comercial și a reproducerilor acestora, datorată de către societățile de retransmitere prin cablu, precum și a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012—2014.

***

În Monitorul Oficial nr. 253 din 7 mai 2013 (M.Of. 253/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 138/2013 pentru  modificarea  și  completarea  Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

Decretul nr. 439/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

Legea nr. 153/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  96/2011  cu  privire  la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

Decretul nr. 454/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

Legea nr. 154/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;

Decretul nr. 455/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;

Legea nr. 155/2013 pentru  aprobarea  Ordonanței  Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea   bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

Decretul nr. 456/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

Decretul nr. 436/2013 privind conferirea unor decorații;

Decretul nr. 437/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător;

Decretul nr. 438/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 587/229 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013  a  Contractului-cadru  privind  condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014.           

* ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 1/2013 cu privire la aprobarea  materialelor prezentate în cadrul Conferinței ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România.

* Rectificări

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here