În Monitorul Oficial nr. 251 din 30 aprilie 2013 (M.Of 251/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 124/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Decretul nr. 421/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Legea nr. 126/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  81/2012  pentru  modificarea  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor  și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;

Decretul nr. 423/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 35/2013 pentru modificarea și completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Ordonanța de urgență nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013—2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 202/2013 privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu;

Decizia nr. 203/2013 pentru numirea domnului Demirel Spiridon în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu;

Decizia nr. 204/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurențiu Moise;

Decizia nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 654/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013—2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 89/2013;

Ordinul nr. 659/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizației privind  emisiile  de  gaze  cu  efect de  seră  pentru perioada    2013—2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.420/2012.

* RECTIFICĂRI

Rectificare la Ordinul ANFP nr. 1200/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here