În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 250 din 5 aprilie 2016 (M.Of. nr. 250/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 197/2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 251 din 5 aprilie 2016 (M.Of. nr. 251/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală, cauze minori şi familie în Dosarul nr. 1.437/829/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 252 din 5 aprilie 2016 (M.Of. nr. 252/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 187/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Timiş, Buzău, Iaşi, Constanţa, Olt şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 217/2016 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public;
 • Hotărârea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Autostrada Sebeş-Turda” – Lot 4;
 • Hotărârea nr. 230/2016 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 162/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS, “Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere” – volumul IV “Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii”, ediţia 2/2016;
 • Ordinul MADR nr. 369/2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 253 din 5 aprilie 2016 (M.Of. nr. 253/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 52/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Decretul nr. 358/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal;
 • Decretul nr. 360/2016 privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal;
 • Decretul nr. 361/2016 privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente;
 • Decretul nr. 362/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 363/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 364/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 365/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 366/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 367/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 368/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 369/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 370/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 371/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 372/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 373/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 374/2016 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 375/2016 privind rechemarea unui ambasador.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 47/2016 referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune COM (2016) 43 final;
 • Hotărârea nr. 48/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final.

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Decizia nr. 6/2016 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 440/2016 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată, utilizate şi nedecontate în anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 722/2016 privind sancţionarea Societăţii PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 254 din 5 aprilie 2016 (M.Of. nr. 254/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 35/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(6) şi art. 347 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 627/2016 privind sancţionarea Societăţii SUD ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 628/2016 privind sancţionarea Societăţii RBA REKORD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 629/2016 privind sancţionarea Societăţii RELIANCE BROKER HOUSE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare;
 • Decizia nr. 630/2016 privind sancţionarea Societăţii GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 631/2016 privind sancţionarea Societăţii NOVOFINANCE GROUPE – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare;
 • Decizia nr. 632/2016 privind sancţionarea Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 633/2016 privind sancţionarea Societăţii DINMAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare;
 • Decizia nr. 717/2016 privind sancţionarea Societăţii FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 24/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Decretul nr. 268/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here