În Monitorul Oficial nr. 249 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 249/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 134/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  50/2010  privind  contractele  de  credit  pentru consumatori;

Decretul nr. 431/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 111 din 5 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (3) și ale art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale anexei nr. 5 la această lege;

Decizia nr. 168 din 19 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2) din anexa  nr.  VI  –  Familia  ocupațională  de  funcții bugetare „Justiție” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Decizia nr. 177 din 28 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 din Legea nr.  78/2000   pentru  prevenirea,   descoperirea   și sancționarea faptelor de corupție.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.

* ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a  Metodologiei  de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

***

În Monitorul Oficial nr. 250 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 250/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 125/2013 pentru  aprobarea  Ordonanței  Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare;

Decretul nr. 422/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare;

Legea nr. 129/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative;

Decretul nr. 426/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative;

Legea nr. 130/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  56/2012  pentru  modificarea  art.  5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Decretul nr. 427/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 585/2013 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here