20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 249 şi 250 din 30 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 249 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 249/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 134/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  50/2010  privind  contractele  de  credit  pentru consumatori;

Decretul nr. 431/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 111 din 5 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (3) și ale art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale anexei nr. 5 la această lege;

Decizia nr. 168 din 19 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2) din anexa  nr.  VI  -  Familia  ocupațională  de  funcții bugetare „Justiție” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Decizia nr. 177 din 28 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 din Legea nr.  78/2000   pentru  prevenirea,   descoperirea   și sancționarea faptelor de corupție.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.

* ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a  Metodologiei  de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

***

În Monitorul Oficial nr. 250 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 250/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 125/2013 pentru  aprobarea  Ordonanței  Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare;

Decretul nr. 422/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare;

Legea nr. 129/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative;

Decretul nr. 426/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative;

Legea nr. 130/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  56/2012  pentru  modificarea  art.  5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Decretul nr. 427/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 585/2013 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu