În Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 248/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)—(4) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;

Decretul nr. 425/2013 privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2)—(4) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;

Legea nr. 131/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Decretul nr. 428/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001   privind   amenajarea   teritoriului și urbanismul;

Legea nr. 132/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   nr.   5/2013   pentru   modificarea   și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea  și  funcționarea Agenției  Naționale  de Integritate;

Decretul nr. 429/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,   organizarea   și   funcționarea  Agenției Naționale de Integritate;

Legea nr. 135/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice  „Electrica  Moldova”  —  S.A. și  „Electrica Oltenia” — S.A.;

Decretul nr. 432/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. și „Electrica Oltenia” — S.A.;

Legea nr. 136/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru   modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de   acreditare   a   organismelor de evaluare a conformității;

Decretul nr. 433/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității;

Legea nr. 140/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative;

Decretul nr. 441/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 568/2013 al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Ordinul nr. 3622/2013 al ministrului educației  naționale  privind sesiunea specială de evaluare națională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele internaționale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here