18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 248/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)—(4) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;

Decretul nr. 425/2013 privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2)—(4) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;

Legea nr. 131/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Decretul nr. 428/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001   privind   amenajarea   teritoriului și urbanismul;

Legea nr. 132/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   nr.   5/2013   pentru   modificarea   și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea  și  funcționarea Agenției  Naționale  de Integritate;

Decretul nr. 429/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,   organizarea   și   funcționarea  Agenției Naționale de Integritate;

Legea nr. 135/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice  „Electrica  Moldova”  —  S.A. și  „Electrica Oltenia” — S.A.;

Decretul nr. 432/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. și „Electrica Oltenia” — S.A.;

Legea nr. 136/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru   modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de   acreditare   a   organismelor de evaluare a conformității;

Decretul nr. 433/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității;

Legea nr. 140/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative;

Decretul nr. 441/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 568/2013 al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Ordinul nr. 3622/2013 al ministrului educației  naționale  privind sesiunea specială de evaluare națională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele internaționale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu