În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 246 din 4 aprilie 2016 (M.Of. nr. 246/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 170/2016 pentru aprobarea Acordului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015;
 • Acordul privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară din 07.12.2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 4/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ;
 • Hotărârea nr. 6/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene;
 • Hotărârea nr. 7/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 247 din 4 aprilie 2016 (M.Of. nr. 247/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 • Decretul nr. 342/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 184/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 188/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 189/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 248 din 4 aprilie 2016 (M.Of. nr. 248/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 46/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective COM (2016) 31 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 10/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
 • Ordinul MECS nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 249 din 4 aprilie 2016 (M.Of. nr. 249/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 69/2016 referitoare la excepţia de meconstituţionalitate a dispoziţiilor dina rt. 7 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 18/2016 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015 la Bucureşti;
 • Acordul privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 942/2016 al ministrului justiţiei privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului „Prof. Dr. Constantin Angelescu”, altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
 • Ordinul MECS nr. 3530/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here