În Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013 (M.Of. 244/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 476/2013 al președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Ordinul nr. 521/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar;

Ordinul nr. 3.412/557/2013 al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară. 

* ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 25/2013 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială „Depomureș” — S.A. Târgu Mureș;

Ordinul nr. 26/2013 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” — S.A. Mediaș.

* ACTE ALE CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI

Hotărârea nr. 6/2013 privind aprobarea Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here