În Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013 (M.Of. 243/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 114/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;

Decretul nr. 409/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon;

Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale — EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale,  precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994  privind  autorizarea  plății  cotizațiilor  la organizațiile  internaționale  interguvernamentale  la care România este parte;

Decretul nr. 413/2013 privind promulgarea Legii pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației  Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile    internaționale interguvernamentale la care România este parte;  

Legea nr. 120/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului   nr.   41/1994 privind   autorizarea plății  cotizațiilor  la  organizațiile  internaționale interguvernamentale la care România este parte;

Decretul nr. 415/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

* HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 44/2013 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța  de  urgență  nr. 33/2013 pentru  modificarea  și completarea unor acte normative;

Hotărârea nr. 194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2013.

* ACTE ALE CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Regulamentul nr. 24/2013 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here