Monitorul Oficial (Partea I) nr. 241 din 4 aprilie 2014 (M.Of. nr. 241/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
Hotărârea nr. 237/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014
Hotărârea nr. 241/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG – 97” din municipiul Bucureşti
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 44/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare
Ordinul nr. 293/2014 pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 243 din 4 aprilie 2014 (M.Of. nr. 243/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 26/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 242/2014 privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor radiofonice în străinătate
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Hotărârea nr. 1/2014 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2014
Ordinul nr. 284/2014 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuitalocate pentru anul 2014, pe specii şi zone
ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Decizia nr. 197/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă nr. 835/2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here