20 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 241 din 26 aprilie 2013 (M.Of. 241/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 119/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

Decretul nr. 414/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind  promovarea vehiculelor  de  transport  rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

Decretul nr. 416/2013 pentru  supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări;

Decretul nr. 417/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 129/2013 pentru  modificarea  și completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad.  

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 216/517/2013 al ministrului transporturilor și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome  „Administrația Română  a  Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”;

Ordinul nr. 520/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice,  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului  finanțelor  publice  nr.  291/2010  privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate  și  a  regulamentului  de  organizare  și funcționare a acesteia;

Ordinul 1758/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind retragerea desemnării și notificării la Comisia Europeană a Societății Comerciale SUCERT — RO — S.R.L. pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, precum și privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.865/2011.

* ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

Hotărârea nr. 53/2013 pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață (NI-ASR-07-IV/0)”.

* RECTIFICĂRI

Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 143/2013;

Rectificare la Ordinul ministrului sănătăţi nr. 712/2012.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 de AICI.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu