În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 241 din 1 aprilie 2016 (M.Of. nr. 241/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 45/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.;
 • Decretul nr. 337/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.;
 • Legea nr. 46/2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • Decretul nr. 338/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • Legea nr. 47/2016 privind instituirea zilei de 16 octombrie – Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare;
 • Decretul nr. 399/2016 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 16 octombrie – Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare;
 • Legea nr. 48/2016 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România;
 • Decretul nr. 340/2016 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 40/2016 privind coordonarea procesului de planificare a armamentelor pentru dotarea structurilor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordinul MFP nr. 458/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2016.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 242 din 1 aprilie 2016 (M.Of. nr. 242/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 53/2016 privind condiţiile de preluare a bunurilor şi documentelor Societăţii Comerciale “COMICEX” – S.A.;
 • Ordinul ANAF nr. 1105/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2016 privind eliberarea Certificatului de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante;
 • Hotărârea nr. 3/2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 243 din 1 aprilie 2016 (M.Of. nr. 243/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 49/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decretul nr. 341/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 25/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice COM (2015) 593;
 • Hotărârea nr. 26/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor COM (2015) 594;
 • Hotărârea nr. 27/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje COM (2015) 596;
 • Hotărârea nr. 28/2016 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Închiderea buclei un plan de acţiune al UE pentru economia circulară COM(2015) 614.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 214/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor;
 • Hotărârea nr. 215/2016 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
 • Hotărârea nr. 216/2016 privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 3/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.434/118/2012*, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 618/2016 privind sancţionarea Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 9/2016 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 244 din 1 aprilie 2016 (M.Of. nr. 244/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 620/2016 privind sancţionarea Societăţii CAROL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 622/2016 privind sancţionarea Societăţii TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 623/2016 privind sancţionarea Societăţii SMART BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 624/2016 privind sancţionarea Societăţii AMG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 625/2016 privind sancţionarea Societăţii ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 626/2016 privind sancţionarea Societăţii CBGLOB BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 245 din 1 aprilie 2016 (M.Of. nr. 245/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Decretul nr. 359/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 11/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători.

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 • Hotărârea nr. 4/H/2016 privind interpretarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here