22 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 240 şi 242 din 3 şi 4 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 240 din 3 aprilie 2014 (M.Of. nr. 240/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 3/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 29/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
Decizia nr. 71/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

REPUBLICĂRI

• Legea concurenţei nr. 21(r2)/1996
Legea nr. 141(r1)/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 242 din 4 aprilie 2014 (M.Of. nr. 242/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 18/2014 pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii – DS 2
Ordinul nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

REPUBLICĂRI

Legea nr. 129(r3)/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu