14 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 240 din 25 aprilie 2013 (M.Of. 240/2013) cuprinde următoarele acte normative:

• Legi şi decrete

Legea nr. 115/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

Decretul nr. 410/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

Legea nr. 117/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor;

Decretul nr. 412/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor.

• Hotărâri ale Guvernului României

Hotărârea nr. 201/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii.

• Decizii ale prim-ministrului

Decizia nr. 195/2013 pentru eliberarea domnului Şerban Pop din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

Decizia nr. 196/2013 pentru eliberarea domnului Gelu-Ştefan Diaconu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei;

Decizia nr. 197/2013 pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

Decizia nr. 198/2013 privind numirea domnului Niculae Alexandru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

Decizia nr. 199/2013 pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism;

Decizia nr. 200/2013 pentru numirea domnului Valentin Iliescu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu;

Decizia nr. 201/2013 pentru numirea domnului Marian Dorin Constantin în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 541/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011.

• Acte ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordinul nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 de AICI.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu