14 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 238 şi 239 din 3 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 238 din 3 aprilie 2014 (M.Of. nr. 238/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 106/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 466/2014 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2014

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Lista cuprinzând denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

REPUBLICĂRI

Legea nr. 94(r3)/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 239 din 3 aprilie 2014 (M.Of. nr. 239/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 220/2014 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
Hotărârea nr. 222/2014 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei “Comorile României” în Republica Populară Chineză

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 146/2014 privind numirea domnului Gyorgy Attila în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
Decizia nr. 147/2014 pentru numirea domnului Istvan Zoltan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Decizia nr. 148/2014 privind numirea domnului Pasztor Sandor în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură
Decizia nr. 149/2014 privind numirea domnului Birtalan Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Decizia nr. 150/2014 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Damian Drăghici
Decizia nr. 151/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 220/2014 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Sibiu

REPUBLICĂRI

Legea nr. 266(r2)/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu