În Monitorul Oficial nr. 237 din 24 aprilie 2013 (M.Of. 237/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 35/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României  nr.    17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României;

Hotărârea nr. 36/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa;

Hotărârea nr. 37/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova;

Hotărârea nr. 38/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenței  nominale  a  Delegației  Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei;

Hotărârea nr. 39/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei;

Hotărârea nr. 40/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenței  nominale  a  Delegației  Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 21/2013 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înființarea Comisiei de anchetă privind  interceptările  telefonice  ale  magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranță națională.

* HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Hotărârea nr. 11/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,  a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Hotărârea nr. 173/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a unui sector de drum național aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.. 

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 564/2013 al ministrului sănătății pentru modificarea pozițiilor nr. 4, 5, 10, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 38 și 41 din anexa  nr.  1  la  Ordinul  ministrului  sănătății n r. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări  de  sănătate  pot  încheia  contracte  de furnizare de servicii medicale spitalicești;

Ordinul nr. 861/2013 al ministrului economiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale”.

*

Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Brașov, care înființează și administrează unități de asistență socială, ce beneficiază de subvenții din bugetul local în anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Actele normative pot fi consultate pe  Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here