În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 237 din 31 martie 2016 (M.Of. nr. 237/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 343/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 344/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 345/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 346/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 377/2016 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli aferente perioadei dintre anii şcolari 2010-2011 şi 2015-2016 şi a obligaţiilor evaluatorului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 238 din 31 martie 2016 (M.Of. nr. 238/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE  nr. 397/2016 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori;
 • Ordinul MT nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 615/2016 privind sancţionarea Societăţii BIREX – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 239 din 31 martie 2016 (M.Of. nr. 239/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 347/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 348/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 349/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 56/2016 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
 • Ordinul ANAF nr. 1094/2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Ordinul ANAF nr. 1099/2016 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordinul ANAF nr. 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 13/2016 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea „Depomureş“ – S.A. Târgu Mureş;
 • Ordinul nr. 14/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 240 din 31 martie 2016 (M.Of. nr. 240/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 23/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 119/2016 privind eliberarea domnului Andrei Rizoiu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului;
 • Decizia nr. 120/2016 privind eliberarea domnului Florin Diaconu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu;
 • Decizia nr. 121/2016 pentru numirea domnului Bogdan Gheorghe Trif în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu;
 • Decizia nr. 122/2016 pentru numirea domnului Ştefan-Alexandru Tinca în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decizia nr. 123/2016 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Decebal Lohan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 124/2016 privind desemnarea domnului Călin-Rolo Stoica, consilier la Cabinetul prim-ministrului, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 388/2016 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină – sesiunea 22 mai 2016;
 • Ordinul nr. 414/183/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here