În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 233 din 30 martie 2016 (M.Of. nr. 233/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 19/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) şi (2) şi art. 48 alin. (2) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 183/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 186/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 345/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Fâneţele seculare Frumoasa;
 • Ordinul ANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 234 din 30 martie 2016 (M.Of. nr. 234/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ONJN nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc;
 • Ordinul ONJN nr. 48/2016 privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional;
 • Ordinul MS nr. 391/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public.

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Raportul nr. 2186/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Giurgiu – extras;
 • Raportul nr. 3139/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti – extras;
 • Raportul nr. 3140/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti – extras.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind forma republicată a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, din 30.03.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 235 din 30 martie 2016 (M.Of. nr. 235/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 9/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;
 • Decizia nr. 12/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 182/2016 privind completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 110/2016 privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 111/2016 privind numirea domnului Cătălin Drulă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 112/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională;
 • Decizia nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 114/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 115/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Şerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 116/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 117/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Tuţu Dumitru Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 342/2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii – Societatea Comercială CEPROCIM – S.A. – CIM – OCP în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 236 din 30 martie 2016 (M.Of. nr. 236/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 29/2016 privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 30/2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă;
 • Hotărârea nr. 31/2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 200/2016 privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, şi pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
 • Hotărârea nr. 201/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică;
 • Hotărârea nr. 202/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rohian Anton;
 • Hotărârea nr. 203/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental;
 • Hotărârea nr. 204/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica;
 • Hotărârea nr. 205/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria;
 • Hotărârea nr. 206/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai;
 • Hotărârea nr. 207/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel;
 • Hotărârea nr. 208/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin;
 • Hotărârea nr. 209/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente;
 • Hotărârea nr. 210/2016 privind rechemarea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 211/2016 privind rechemarea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 212/2016 privind rechemarea unui consul general.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 118/2016 privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 321/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here