În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 232 din 5 aprilie 2017 (M.Of. nr. 232/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 177/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor;
 • Hotărârea nr. 181/2017 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea;
 • Hotărârea nr. 183/2017 privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
 • Hotărârea nr. 184/2017 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană;
 • Hotărârea nr. 185/2017 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003;
 • Hotărârea nr. 187/2017 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;
 • Hotărârea nr. 189/2017 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • Hotărârea nr. 191/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Borysenko Pavlo;
 • Hotărârea nr. 192/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Butochnov Anton.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 345/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 4 unităţi administrativ-teritoriale;
 • Ordinul MCIN nr. 2051/2017 de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B;
 • Ordinul MEN nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 233 din 5 aprilie 2017 (M.Of. nr. 233/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
 • Ordinul MEN nr. 3502/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician operator maşini cu comandă numerică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca;
 • Ordinul MEN nr. 3503/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” din municipiul Braşov;
 • Ordinul MEN nr. 3504/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “textile pielărie”, calificarea profesională “tehnician designer vestimentar”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti;
 • Ordinul MEN nr. 3505/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic “George Pop de Băseşti” din localitatea Târgu Lăpuş;
 • Ordinul MEN nr. 3506/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic “George Pop de Băseşti” din municipiul Satu Mare.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 12/2017 privind examinarea sesizării formulata de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.498/100/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 234 din 5 aprilie 2017 (M.Of. nr. 234/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 739/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR

 • Instrucţiunea nr. 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 235 din 5 aprilie 2017 (M.Of. nr. 235/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 23/2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 [referitor la art. 35 alin. (11)] şi pct. 19 [referitor la art. 46 alin. (43)] din Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
 • Decizia nr. 86/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3600/2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 236 din 5 aprilie 2017 (M.Of. nr. 236/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 320/2017 privind numirea domnului Cornel Brezuică în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu;
 • Decizia nr. 321/2017 privind numirea domnului Eugen-Gabriel Mazilu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 322/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 323/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 324/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor;
 • Decizia nr. 325/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Petru Dudaş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 326/2017 privind numirea domnului Sorin Cristian Giuvelea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 327/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială;
 • Decizia nr. 328/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor;
 • Decizia nr. 329/2017 pentru înfiinţarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 85/2017 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here