Monitorul Oficial (Partea I) nr. 231 din 1 aprilie 2014 (M.Of. nr. 231/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE PARLAMENTULUI
Declaraţia Parlamentului României nr. 1/2014, cu ocazia marcării a 10 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi a 65 de ani de existenţă a NATO
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
Hotărârea nr. 25/2014 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului
Hotărârea nr. 26/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013
Ordinul nr. 359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Ordinul nr. 494/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014
ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Poporului – Dan Diaconescu
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Croaţilor din România
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Italienilor din România
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Regională “Bucovina” din Suceava şi filialele sale
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forţa Civică
*
Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 232 din 1 aprilie 2014 (M.Of. nr. 232/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI
Hotărârea nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
Hotărârea nr. 16/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 802/2014 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017, semnat la Bruxelles la 10 februarie 2014
Programul de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here