În Monitorul Oficial nr. 230 din 22 aprilie 2013 (M.Of. 230/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 105/2013 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile;

Decretul nr. 400/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile; 

Legea nr. 106/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;

Decretul nr. 401/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;

Legea nr. 107/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului;

Decretul nr. 402/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență  nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;  

Hotărârea nr. 175/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al   Societății  Naționale „Aeroportul  Internațional  Mihail  Kogălniceanu  – Constanța” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

Hotărârea nr. 176/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Hotărârea nr. 178/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 180/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 39/2013 al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea și funcționarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naționale de ordine publică 2014—2020;

Ordinul nr. 354/1641/2013 al ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here