În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 229 din 29 martie 2016 (M.Of. nr. 229/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 360/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2020”.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 9/2016 pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaş.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 230 din 29 martie 2016 (M.Of. nr. 230/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 42/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar;
 • Decretul nr. 325/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar;
 • Decretul nr. 328/2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Instrucţiunea nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare.

RECTIFICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 231 din 29 martie 2016 (M.Of. nr. 231/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 185/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 108/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Pinţur a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Decizia nr. 109/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stelian Caramitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin;
 • Ordinul MMAP nr. 141/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 • Hotărârea nr. 2/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

LISTE

 • Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2016, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 232 din 29 martie 2016 (M.Of. nr. 232/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 190/2016 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 8/2016 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 7/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here