18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 227 şi 228 din 19 şi 20 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 227 din 19 aprilie 2013 (M.Of. 227/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 85 din 28 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. II art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,  precum  și  pentru  instituirea  altor  măsuri financiare în domeniul bugetar.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean;

Hotărârea nr. 172/2013 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța a unor amenajări   de   irigații cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;

Hotărârea nr. 182/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;

Hotărârea nr. 183/2013 privind modificarea  și  completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la atribuirea   contractelor   de   achiziție   publică   din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  contractelor   de   achiziție   publică,   a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1306/2013 al președintelui  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind abrogarea  unor  acte normative;

Ordinul nr. 2139/2013 al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Nicolae Popescu”, din Calea Domnească nr. 317, Târgoviște, județul Dâmbovița;

Ordinul nr. 2140/2013 al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă”, din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, București.

* ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 260/2013 privind  dispunerea  radierii  din  Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ — S.A..

*** 

În Monitorul Oficial nr. 228 din 20 aprilie 2013 (M.Of. 228/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 23/2013 privind constituirea unor  grupuri parlamentare de prietenie;

Hotărârea nr. 34/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului   României    nr.    18/2013    privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 137 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor;

Decizia nr. 143 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, a prevederilor art. 7 din   Ordinul ministrului  sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, precum și a dispozițiilor anexei nr. 1 la același ordin.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 164/2013 privind  modificarea  anexei  nr.  I/9  la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Săliște”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”,    „Extindere    sediu    Tribunal    Suceava”, „Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus”, „Sediu Tribunal și Judecătorie  Tulcea”,  „Sediu  Judecătorie  Orșova”, „Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Județean Dolj (Tribunal și Curte de Apel Craiova)”;

Hotărârea nr. 171/2013 privind aprobarea Programului de acțiuni pentru anul 2013 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 681/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiunile de agrement.

* ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 8/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie – 23 aprilie 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu