În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 226 din 26 martie 2016 (M.Of. nr. 226/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 832/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 165/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 107/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 343/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei;
 • Ordinul MAE nr. 405/2016 privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 4/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 9.692/117/2013.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 21/2016 privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 227 din 26 martie 2016 (M.Of. nr. 227/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
 • Hotărârea nr. 178/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459”;
 • Hotărârea nr. 179/2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema “Legislaţia electorală şi noi tehnologii”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016;
 • Hotărârea nr. 180/2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema “Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016;
 • Hotărârea nr. 181/2016 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi.

REPUBLICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 228 din 26 martie 2016 (M.Of. nr. 228/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 897/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3), art. 64, art. 346 alin. (7) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 6/2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Mureşeni, judeţul Mureş;
 • Ordinul MFP nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis;
 • Ordinul MFP nr. 385/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice;
 • Ordinul MFP nr. 386/2016 pentru modificarea alin. (2)-(4) ale art. 1 din Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013;
 • Ordinul MFP nr. 412/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete;
 • Ordinul MECS nr. 3400/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.114/2015 privind aprobarea componenţei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 • Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 23/2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare eroare materială.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here