În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 225 din 3 aprilie 2017 (M.Of. nr. 225/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 157/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria;
 • Hotărârea nr. 158/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan;
 • Hotărârea nr. 159/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Ungur Valer;
 • Hotărârea nr. 160/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Grigoraş Marian;
 • Hotărârea nr. 161/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian;
 • Hotărârea nr. 162/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel;
 • Hotărârea nr. 163/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu;
 • Hotărârea nr. 164/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vasvari Robert-Gergely;
 • Hotărârea nr. 165/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Hălălai Dănuţ-Emil;
 • Hotărârea nr. 166/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Şlincu Dan-Constantin;
 • Hotărârea nr. 167/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu;
 • Hotărârea nr. 168/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Şerbescu Marian;
 • Hotărârea nr. 169/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Furdui Lucian;
 • Hotărârea nr. 170/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ivancea Valentin;
 • Hotărârea nr. 171/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vegh Alexandru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 325/3541/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 • Dispoziţia nr. 19/2017 pentru stabilirea condiţiilor convocării unor şedinţe speciale şi adoptarea unor măsuri pentru evitarea încălcării ordinii de drept privind organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 226 din 3 aprilie 2017 (M.Of. nr. 226/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 41/2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;
 • Decretul nr. 335/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;
 • Legea nr. 43/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
 • Decretul nr. 341/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
 • Decretul nr. 343/2017 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului;
 • Decretul nr. 344/2017 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului;
 • Decretul nr. 345/2017 pentru numirea unui membru al Guvernului;
 • Decretul nr. 346/2017 pentru numirea unui membru al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 31/2582/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • Ordinul nr. 2400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 227 din 3 aprilie 2017 (M.Of. nr. 227/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 176/2017 pentru revocarea şi numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 372/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 228 din 3 aprilie 2017 (M.Of. nr. 228/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 29/2017 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice – COM (2017) 38 final;
 • Hotărârea nr. 30/2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor – COM (2016) 826 final;
 • Hotărârea nr. 31/2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menţinerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activităţile din sectorul aviaţiei şi în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă începând din 2021 – COM (2017) 54 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 58/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here