În Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie 2013 (M.Of. 223/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 398/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Mare Cruce;

Decretul nr. 399/2013 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 195/2013  din  3  aprilie  2013  asupra  obiecției  de neconstituționalitate  a  dispozițiilor  art.  I  pct.  14 [referitoare la introducerea art. 191  alin. (1)] și ale art. IV din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență  nr. 27/2013 pentru  modificarea  și completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3544/2013 al ministrului educației  naționale și al ministrului delegat pentru   învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013—2014;

Ordinul nr. 3545/2013 al ministrului  educației  naționale și al ministrului delegat pentru învățământ   superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor  de  licență/diplomă  și disertație.

* ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 20/2013 pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Ordinul nr. 11/2013 pentru  modificarea  Normelor  privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012.

***

În Monitorul Oficial nr. 224 din 18 aprilie 2013 (M.Of. 224/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 126/2013 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței  Guvernului  nr.  63/2001  privind  înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C;

Hotărârea nr. 177/2013 privind revocarea și numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Administrarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004  privind  organizarea  și  funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 515/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice,  privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere.

* ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

Raportul nr. 277/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea   Electorală   Permanentă   la   Uniunea Democrată Maghiară din România — Organizația Județeană Bihor;

Raportul nr. 390/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Județeană Cluj;

Raportul nr. 3061/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Călărași;

Raportul nr. 3151/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea   Electorală Permanentă   la   Partidul Conservator — Organizația Județeană Brașov;

Raportul nr. 3354/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Sectorului 3 București;

Raportul nr. 3360/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Sectorului 3 București;

Raportul nr. 3404/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Galați;

Raportul nr. 3559/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Mehedinți;

Raportul nr. 4749/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Județeană Brașov;

Raportul nr. 4931/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Vâlcea;

Raportul nr. 4932/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Bacău;

Raportul nr. 4980/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat — Organizația Sectorului 3 București;  

Raportul nr. 4988/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Ilfov;  

Raportul nr. 5107/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Județeană Galați;  

Raportul nr. 5315/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Națională pentru Progresul României — sediul central;  

Raportul nr. 5476/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Municipiului București;  

Raportul nr. 5718/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Cluj;

Raportul nr. 5742/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal — Organizația Județeană Dâmbovița;  

Raportul nr. 5743/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare — Organizația Județeană Dâmbovița.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here