În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 222 din 25 martie 2016 (M.Of. nr. 222/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 37/2016 privind vacantarea unui mandat de senator;
 • Hotărârea nr. 38/2016 referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final;
 • Hotărârea nr. 39/2016 privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea în aplicare şi gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EUROSUR) – C (2015) 9206 final;
 • Hotărârea nr. 40/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală – COM (2015) 668 final;
 • Hotărârea nr. 41/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 COM (2016) 39 final;
 • Hotărârea nr. 42/2016 privind propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016) 26 final;
 • Hotărârea nr. 43/2016 la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal – COM (2016) 25 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 169/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 321/2016 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 681/2016 privind sancţionarea Societăţii SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE – INSURANCE BROKERS – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 682/2016 privind sancţionarea Societăţii VIP BROKER ASIGURĂRI – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 686/2016 privind sancţionarea Societăţii PATY – ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 688/2016 privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Instrucţiunile nr. 2/2016 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 223 din 25 martie 2016 (M.Of. nr. 223/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 1/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 8.276/197/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 224 din 25 martie 2016 (M.Of. nr. 224/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011;
 • Decretul nr. 306/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011;
 • Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 225 din 25 martie 2016 (M.Of. nr. 225/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 26/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015;
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit;
 • Decretul nr. 302/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015;
 • Legea nr. 44/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015;
 • Decretul nr. 327/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 44/2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă  nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 105/2016 pentru numirea domnului Raul-Florian-Petrişor Pătraşcu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 106/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dănuţ-Cristian Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 432/407/2016 pentru publicarea modificărilor la anexele 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here