Monitorul Oficial (Partea I) nr. 221 din 28 martie 2014 (M.Of. nr. 221/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 306/2014 privind conferirea unor decoraţii
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 217/2014 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE
• Raportul nr. 456/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti
• Raportul nr. 840/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Vâlcea
• Raportul nr. 842/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa
• Raportul nr. 843/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Judeţeană Braşov
• Raportul nr. 1106/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Bacău
• Raportul nr. 1107/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Galaţi
• Raportul nr. 1180/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti
• Raportul nr. 1269/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Municipiului Bucureşti
• Raportul nr. 1339/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti
• Raportul nr. 1665/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Galaţi
• Raportul nr. 1733/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Cluj
• Raportul nr. 1764/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Ilfov
• Raportul nr. 1795/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ilfov
• Raportul nr. 1809/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Ilfov
• Raportul nr. 2041/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti
• Raportul nr. 2042/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti
• Raportul nr. 2318/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin
• Raportul nr. 2319/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Bacău
• Raportul nr. 2320/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Prahova
• Raportul nr. 2321/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti
• Raportul nr. 2423/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Galaţi
• Raportul nr. 2594/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Braşov
• Raportul nr. 3253/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Bihor
Notă: Rapoartele sunt disponibile integral AICI.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 222 din 28 martie 2014 (M.Of. nr. 222/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 219/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 46/2014 pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
Ordinul nr. 338/219/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul „Totul pentru Ţară”
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Popular Maghiar din Transilvania
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică şi filialele sale
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Judeţeană Sibiu
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here