27 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 221, 222, 223 şi 224 din 31 martie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 221 din 31 martie 2017 (M.Of. nr. 221/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 19/2017 pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş;
 • Ordinul nr. 20/2017 privind stabilirea tarifului reglementat, a venitului total şi a venitului reglementat total pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea “Depomureş” – S.A. Târgu Mureş;
 • Ordinul nr. 21/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 22/2017 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA – S.A.;
 • Ordinul nr. 23/2017 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA – S.A.;
 • Ordinul nr. 24/2017 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 222 din 31 martie 2017 (M.Of. nr. 222/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 675/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f) cu trimitere la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 355/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Navale Române;
 • Ordinul MT nr. 356/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.;
 • Ordinul MT nr. 357/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 223 din 31 martie 2017 (M.Of. nr. 223/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 172/2017 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017;
 • Hotărârea nr. 173/2017 pentru aprobarea Actului adiţional încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2017 şi la Luxemburg la 22 martie 2017, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018;
 • Ordinul MFP nr. 536/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 1/2017 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia cu privire la “interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, în vederea stabilirii competenţei materiale de soluţionare a litigiilor având ca obiect plângerea împotriva hotărârilor de încadrare a minorilor în grad de handicap, emise de comisia pentru protecţia copilului din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 224 din 31 martie 2017 (M.Of. nr. 224/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 762/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Hotărârea nr. 174/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum și pentru stabilirea activităților prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 175/2017 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 26/2017 pentru abrogarea art. 1 și art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat;
 • Ordinul nr. 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu