În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 22 din 10 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 22/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Decretul nr. 11/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1590/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj;
 • Ordinul nr. 1585/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 23 din 10 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 23/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 960/2017 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1543/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Berceni din județul Ilfov;
 • Ordinul ANCPI nr. 1507/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vrani din județul Caraș-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1505/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău;
 • Ordinul ANCPI nr. 1504/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud;
 • Ordinul ANCPI nr. 1503/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Forotic din județul Caraș-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1502/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vărădia din județul Caraș-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1501/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Berliște din județul Caraș-Severin;
 • Ordinul MS nr. 1388/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 77/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 13.765/299/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 24 din 10 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 24/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 14/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Mare Ofițer;
 • Decretul nr. 15/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Comandor;
 • Decretul nr. 16/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Ofițer;
 • Decretul nr. 17/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Ofițer;
 • Decretul nr. 18/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Ofițer;
 • Decretul nr. 19/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1170/1450/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziție publică;
 • Ordinul MFP nr. 3259/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;
 • Ordinul MFP nr. 3344/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 și a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995;
 • Ordinul MS nr. 1/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 25/2017 privind lansarea în circulație a bancnotelor și monedelor cu noua stemă a țării.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here